Istoria gândirii pedagogice în Moldova anilor 1992 – 2003 ai Epocii Marii Degradări ⇒ Arhiva categoriei

 •   Bibliografie selectivă 1. Ababii, O. Proiectări netradiţionale în baza fundamentelor de alternativă ale pedagogiei curative antroposofice. În: Tradiţionalism şi modernism în educaţie: rezultate şi deziderate. – Ch., 2003, p. […]

  Fascicolul 16

    Bibliografie selectivă 1. Ababii, O. Proiectări netradiţionale în baza fundamentelor de alternativă ale pedagogiei curative antroposofice. În: Tradiţionalism şi modernism în educaţie: rezultate şi deziderate. – Ch., 2003, p. […]

  Citeşte tot...

 • 6. Criza educaţională 6.1. Preliminarii Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, criza este manifestarea violentă a contradicţiilor. Contradicţiile sunt componente fireşti ale lumii. Există contradicţii sociale obişnuite (care contribuie la […]

  Fascicolul 15

  6. Criza educaţională 6.1. Preliminarii Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, criza este manifestarea violentă a contradicţiilor. Contradicţiile sunt componente fireşti ale lumii. Există contradicţii sociale obişnuite (care contribuie la […]

  Citeşte tot...

 • 5. Bilanţuri 5.1. Preliminarii Către anul 2002-2003, în unele ramuri ale economiei din Moldova de Est, s-a înregistrat încetinirea căderii economice. Încetinirea procesului degradării economice poate servi drept semn de […]

  Fascicolul 14

  5. Bilanţuri 5.1. Preliminarii Către anul 2002-2003, în unele ramuri ale economiei din Moldova de Est, s-a înregistrat încetinirea căderii economice. Încetinirea procesului degradării economice poate servi drept semn de […]

  Citeşte tot...

 • 4. Asigurarea activităţii învăţământului 4.1. Asigurarea materială Comparativ cu necesităţile elementare, asigurarea materială a fost insuficientă. 4.2. Asigurarea salarizării Salarizarea a fost insuficientă, mai nesatisfăcătoare decât în epoca sovietică. Atitudinea […]

  Fascicolul 13

  4. Asigurarea activităţii învăţământului 4.1. Asigurarea materială Comparativ cu necesităţile elementare, asigurarea materială a fost insuficientă. 4.2. Asigurarea salarizării Salarizarea a fost insuficientă, mai nesatisfăcătoare decât în epoca sovietică. Atitudinea […]

  Citeşte tot...

 • 3.6. Preocupări didactico-culturale 3.6.1. Laturile culturii Cultura reprezintă “totalitatea de modalităţi şi de procedee de activitate umană (atât materială, cât şi spirituală), obiectualizate în purtători materiali (mijloace de muncă, semne) […]

  Fascicolul 12

  3.6. Preocupări didactico-culturale 3.6.1. Laturile culturii Cultura reprezintă “totalitatea de modalităţi şi de procedee de activitate umană (atât materială, cât şi spirituală), obiectualizate în purtători materiali (mijloace de muncă, semne) […]

  Citeşte tot...

 •   4.3.4. Alte orientări oficiale: Concepţia şi Legea învăţământului Aproximativ în acelaşi timp, în jurul anului 1994, diriguitorii învăţământului din R. Moldova au importat concepţia crepusculară de curriculum şi au […]

  Fascicolul 11

    4.3.4. Alte orientări oficiale: Concepţia şi Legea învăţământului Aproximativ în acelaşi timp, în jurul anului 1994, diriguitorii învăţământului din R. Moldova au importat concepţia crepusculară de curriculum şi au […]

  Citeşte tot...

 • Forţe determinante reacţionare, scopuri economice-sociale reacţionare, reformă reacţionară a învăţământului. Faptul că pe parcursul “reformei curriculare” vor apare unele ameliorări de suprafaţă, nu schimbă esenţa reacţionară a procesului general. Golurile […]

  Fascicolul 10 Afacerea ”Curriculum”

  Forţe determinante reacţionare, scopuri economice-sociale reacţionare, reformă reacţionară a învăţământului. Faptul că pe parcursul “reformei curriculare” vor apare unele ameliorări de suprafaţă, nu schimbă esenţa reacţionară a procesului general. Golurile […]

  Citeşte tot...

 •   3.3.4.2.Curente non-naţionale      Reprezentanţii acestei gândiri nu reies din paradigma naţiunii – valoare  protectoare supremă, nu au rădăcini cultural-istorice  în ţară, nu au suficiente legături cu realitatea din teren. […]

  Fascicolul 9

    3.3.4.2.Curente non-naţionale      Reprezentanţii acestei gândiri nu reies din paradigma naţiunii – valoare  protectoare supremă, nu au rădăcini cultural-istorice  în ţară, nu au suficiente legături cu realitatea din teren. […]

  Citeşte tot...

 • În condiţiile perturbării perceperii  de către intelectuali a adevăratelor procese din jurul lor, a adevăratelor teme ale societăţii, în funcţie de apartenenţa slujirii pedagogilor-teoreticieni la cutare sau cutare forţe, vom […]

  Fascicolul 8

  În condiţiile perturbării perceperii  de către intelectuali a adevăratelor procese din jurul lor, a adevăratelor teme ale societăţii, în funcţie de apartenenţa slujirii pedagogilor-teoreticieni la cutare sau cutare forţe, vom […]

  Citeşte tot...

 • 3.3.3. Elaborarea scopurilor reformei Deşi nu se punea la îndoială necesitatea reformei învăţământului, cauzele însăşi care determinau această necesitate erau conştientizate în linii generale: ”Transformările care au loc în viaţa […]

  Fascicolul 7

  3.3.3. Elaborarea scopurilor reformei Deşi nu se punea la îndoială necesitatea reformei învăţământului, cauzele însăşi care determinau această necesitate erau conştientizate în linii generale: ”Transformările care au loc în viaţa […]

  Citeşte tot...