Lumea a Patra. Caput!

Noi de unde am căzut? – din  Lumea a Doua (a socialismului). Pe timpul Contrarevoluţiei  anilor 1989-1993 am fost împinşi în Lumea a Treia a ţărilor subdezvoltate – africane, latino-americane. Iar din Lumea a Treia suntem împinşi spre Lumea a Patra.

Lumea a Patra este o categorie relativ nouă, răspândită după demolarea socialismului în Europa. Lumea a Patra are câteva semne distinctive. În primul rând este tipică profunda degenerare a elitelor şi orientarea lor spre deservirea intereselor trusturilor, mafiilor, masonilor  din Lumea Întâia ( 25-26 de ţări puternic dezvoltate).

Elitele politice, economice şi intelectuale au încetat să gândească şi să acţioneze în favoarea poporului pe care îl conduc.

„De Lumea a Patra aparţin acei, care sunt forţaţi să joace după regulile jocului elaborate de către alţii, în favoarea altora. Jucând după aceste reguli, „străinii” (adică Lumea a Patra –n.n.), nu pot câştiga, fiindcă aceste reguli sunt formulate şi reformulate spre folosul celor care posedă puterea” (A.Panarin, doctor în filosofie).

În ţările cu suveranitate reală, nu formală, elita este vocea naţiunii şi exprimă interesele, tendinţele, aşteptările încordate nespuse şi protestele poporului său. Elita postsocialistă este deconectată de la popor şi determină catastrofa muţeniei naţionale.

Mica doză de optimism din Lumea a Treia. În ţările acestei lumi, elitele migratoare mai revin acasă după peregrinările în Occident, pun în aplicare cunoştinţele şi deprinderile, experienţa căpătată peste hotare. Cunoştinţele elitei devin un bun al întregii naţiuni. Asfel s-au ridicat ţările asiatice supranumite „tigrii Oceanului Pacific”.

Elitele snoabe şi compradore din ţările Lumii a Patra consideră poporul prost, înapoiat, nostalgic, reacţionar. Ele plagiază orbeşte activităţile Lumii Întâia, numai pentru propriul beneficiu şi – spre beneficiul stăpânilor lor.

Tot mai mulţi tineri talentaţi – speranţa  viitorului ţării – sunt ademeniţi din Lumea a Patra în Occident şi absorbiţi acolo. Cu fiece generaţie de tineri ademenită şi absorbită de Apus, scad tot mai mult şansele ieşirii poporului din ghetoul sărăcirii, exploatării şi îndobitocirii.

Elita din Lumea a Patra nu mai organizează poporul  spre apărarea avutului ţării de jaful străinilor, avutul  intră pe mâinele hrăpăreţe ale reprezentanţilor Occidentului şi Orientului.

Lumea a Patra înseamnă discriminare, periferizare, înapoiere economică şi sărăcire.

Elitele vândute din ţările Lumii a Patra au eliminat principiul suveranităţii democratice a poporului. Elita din ţară şi elitele supranaţionale nu mai sunt controlate de către electorat. Deciziile sunt dictate clasei dominante de către băncile de peste hotare – FMI, BM, diverse instituţii de peste hotare, de către baronii supranaţionali şi grupurile secrete.

Lumea a Patra înseamnă ştirbirea drepturilor cetăţeanului, nerecunoaşterea drepturilor politice şi culturale. Trăsătură specifică a Lumii a Patra este şi starea de paria.

Din Lumea a Patra provin oamenii fără de patrie adevărată. Aceştea-s migranţii şi bejenarii, care se salvează de pârjolul războiului din ţara lor. Conform statisticii, din 120 de războiae din Lumea a Patra, 80% sunt războaie de rezistenţă ale popoarelor  în faţa forţelor militare ale statelor dominante.

Ţările Lumii a Treia au şanse de ieşire din sărăcie şi jaf, ţările Lumii a Patra nu mai au nici o şansă.

În ţările Lumii a Treia, care sunt rostogolite spre Lumea a Patra, etichetele politice ale partidelor nu mai contează. Contează doar acivitatea reală – de stopare a lunecării spre Lumea a Patra sau de împingere în prăpastia pierzaniei.

Dacă reuşim să oprim căderea noastră în Lumea a Patra, să revenim în Lumea a Treia – reuşi-vom să devenim „tigrii Carpaţilor”?..

(„Făclia”, 7.11.2009) Vitalie Pastuh-Cubolteanu

Despre admin