RĂSPUNSUL psihologic-spiritual CORECT

 

M-a luminat o înțelegere nouă, după părerea mea, corectă a două sărbători creștine. Cea mai încărcată de importanță pământească, importanță pentru sine, familie și oamenii din jur, fiind Înălțarea omului concret la exigențele Adevărului cristic. E vorba de învierea spirituală și apoi înălțarea spirituală a creștinului veritabil spre cerul perfecțiunii cristice.

Răspunsul  cu sens psihologic-spiritual corect la binețea ”Hristos a înviat!”de Paști și săptămânile pănă la sărbătoarea Înălțării ar trebui să fie altul – ”În Adevăr a înviat!”. De ce? Spiritual, Hristos se identifica cu Adevărul (”Eu sunt Adevărul, Calea și Viața”). Adevărul spiritual al învățăturii cristice poate fi rezumat, conform Bibliei, prin triada ”Dreptate, Milă și Credincioșie ” (Matei 23, 23). Astfel, Paștele (cuvânt care în ebraică provine de la noțiunea de trecere de la vechi la nou, de la păcate spre virtuți) pune sarcina învierii/înnoirii în omul creștin a Adevărului cristic – spiritului  Dreptății, Milei, Credincioșiei. Adevărul cristic, întipărit în inima omului, îl înalță spiritual spre starea dumnezeiască. Deci, către ziua Înălțării lui Hristos, creștinul veritabil trebuie să fi înviat și imprimat trainic în sineAdevărul.

 Vitalie Pastuh-Cubolteanu

 

Despre admin