Capitolul 94  

 

În Moldova de Est, lumea ştie că împrmutul de peste hoare poate fi direcţionat spre solicitant numai dacă 30% din împrumut sunt turnate în buzunarele oamenilor cârmuirii. Aşa numitul otkat.

 

Oamenii habarnici ai cârmuirii sunt un fel de otomani interni. Mai răi, decât cei externi.

 

În romanul Timpuri grele (1854), scriitorul C.Dickens se arăta împotriva civilizaţiei apusene ca împotriva unei boli; el declara, că e groaznică nu dezordinea de la noi, ci ordinea de la noi, câ nu hoţii noştri, ci magnaţii noştri ne pradă şi ne ucid…

 

În Ţările Române, timpurile sunt grele…Mai grele, decât cele imediat premergătoare.

 

Forţele nesănătoase apusene au impus, după îndelungate presiuni, Asociaţiei psihiatrice americane ideea incorectă că homosexualitatea nu e boală psihiatrică, precum au considerat clasicii medicinei mondiale, ci normalitate. Apoi aberaţia a fost impusă în noile manuale şi în legi, care apără homosexualii de dezaprobare şi  obligă şcolile să promoveze ideea homosexualităţi ca variantă a sexualităţii normale. Însă, la 1997, în Revista americană de genetică medicală (Amer.J.Med.Genet. 1997, 74, Nr 6,  p.662) a apărut informaţia, că diferite devieri de la dezvoltarea sexuală normală (asexualitatea, homosexualitatea, transvestismul, transsexualismul) sunt determinate de mutaţiile din gena comportamentului sexual a cromosomului X, în sectorul denumit de către cercetători G-G. Deputaţii moldoveni, precum şi alti deputaţi vasali ai Porţii apusene, au acceptat aberaţia, dându-i forţă de lege.

 

Clasicul literaturii engleze, B.Shaw afirma: dacă doriţi să fiţi creştini adevărați, trebuie să credeţi în societatea comunistă.

Poate de aceea, pe creștini și pe comuniști i-a făcut rivali modalitatea diferită de înțelegere a noțiunii de societate comunistă…

Privind la fenomenul business-ului popesc cu cuvântul Domnului, cine mai mult are de profitat: popimea sau ”comuniștii”?

Pe timpul sovietic, intelectualii de creaţie patrioţi ( scriitorii, pictorii, arhitecţii) combăteau forţele și ideile cosmopolite. În prezent, combate cosmopolitismul cineva dintre această categorie de artişti liberi?  Atunci exista contradicţia dintre forţele cosmopolitismului  şi forţele patriotice.

După distrugerea socialismului european, majoritatea intelectualilor de creație, rebotezați în apele liberaliste, au acceptat cosmopolitismul. Astfel  au intrat în contradicție cu ideea patriotică.

Fenomenul este una din cauzele crizei morale a societății de la noi.

Pe cine să ne bizuim? Pe o ţărănime trezită la noile idei  religioase-naţionale, revoluţionare, ascetice şi spirituale.

În România, bugetul pentru sănătate pe anul 2011 va fi redus cu 40%. Să fim sănătoși!

Din copilărie, mulți copii au tipuri  negative de personalitate. Lesgaft  evidenția următoarele tipuri negative de preșcolari și copii din clasele primare: fățarnic, timid,  răutăcios, asuprit, ambițios.

În Finlanda, se spune, există postulatul: copiii nu trebuie să fie emoționali…Asta cum?
(va urma)

Despre admin