Capitolul 95

Studenții din Anglia și Italia fac greve împotriva reducerii cheltuielilor de stat pentru instruire. Ciocniri cu poliția. Palata comunităților britanice a adoptat o lege, conform căreia e permisă creșterea de trei ori a taxei de învățământ și cu 40% de micșorat finanțarea universităților.
Liderul liberalilor democrați din Anglia promisese, în timpul campaniei electorale, că se va opune sporirii taxei de studii. Apoi, ajunși în Parlament, liberal-democrații au au votat pro!
Cine votează liberalii…Democrația mincinoșilor.

Auditorii Curții de Conturi din R.Moldova tăinuiesc o serie de încălcări din Moldtelecom.

Delapidări la ARTICO,, Delapidări de sute de milioane de lei la FRANZELUȚA.

Paul Everac (Petre Constantinescu) a fost cel mai prolific dramaturg român. A scris peste 140 de piese de teatru. Mai mult de jumătate din ele au fost jucate. El spunea, comparând Epoca Ceaușescu cu actuala epocă: «atunci se murea de foame pentru plata datoriei externe – azi ca să se îmbogățească niște lepre”. La 2012, datoriile externe ale României sunt de cca 150 de miliarde de dolari… Și tot cresc… Înainte de moarte, P.Everac spunea: ”Astăzi aș adera la un partid comunist, ceea ce n-am făcut atunci când am fost solicitat”.

Kremastica (în terminologia lui Aristotel) înseamnă economia de piață. Aristotel critica acest tip de structurare a societății, care are scop principal obținerea profitului. Aristotel avea dreptate. Sunt necesare reforme profunde, care ar schimba sensul activității economice – pentru satisfacerea necesităților raționale.

Ce este economia, în sensul recomandat de către Aristotel? Aceasta ar însemna producerea și distribuirea producției în interesele oamenilor, la nivel micro-social și macro-social, producție organizată în bază de autoconducere, pe direcție favorală dezvoltării societății.

Despre bunăstarea cetățenilor nu trebuie să spună politicienii, ci capacitatea de cumpărare a salariului mediu.

În țările capitaliste dezvoltate, treburile sunt diriguite de către oligarhia financiară, spre folosul acestei oligarhii.

Țările în curs de dezvoltare sunt menite să fie surse de brațe ieftine de muncă și piețe suplimentare de desfacre a mărfurilor țărilor capitaliste dezvoltate (imperialiste).

Țările capitaliste dezvoltate promovează, în forme mascate, activități speciale pentru frânarea mișcării țărilor în curs de dezvoltare spre suveranitate reală și spre progres social. Pentru a le menține în stare de dependență și de exploatare.

În fiecare an, din România sunt scoase afară 40 de miliarde de euro.

Deoarece doctrina comunistă oferă ideologia necesară eliberării de exploatare, pivotul parteneriatului țărilor imperialiste cu țările în curs de dezvoltare e anticomunismul.

O importantă activitate a neocolonialismului: constituirea unor grupuri antipopulare, antinaținale. La nivel de conducere, îndeosebi.

Politica imperialistă a țărilor capitaliste dezvoltate, sub sosul retoricii manipulatoare despre democrație, integrează țările în curs de dezvoltare în partea periferică a gospodăriei capitaliste mondiale. Spre exemplu, Țările Române, Rusia ș.a.deja sunt înșurubate în capitalismul periferic colonial-mafiotic. Sarcina noastră: desșurubarea.

Azi, publicul poate fi împărțit în 2 categorii: lumea inconștientă și lumea realității.

Lumea inconștientă este posedată de fantasme. Filistinii din pătura intelectualității sunt posedați de fantasma liberalismului, de fantasma anticomunismului. Viitor favorabil societății pot construi doar oamenii neposedați de fantasme.

Despre mimările și falsificările democratice din Regatul României (pe la sfârșitul anilor 20 ai secolului XX) istoricul Nicolae Iorga scria : ”…încă una din falsificările cu care se ține ”democrația” din zilele noastre”. Deci mimările și falsificările regimului post-socialist din Țările Române nu pot pretinde la brevet di invenție. Ele fac parte din arsenalul ”democrației” burgheze în genere.
(Va urma)

Despre admin