Capitolul 109

Lumpen-intelectualii de la noi iubesc sa facă trimitere la purtarea de către Moise a evreilor din pustiu. Pentru înlăturarea psihologiei de sclav, cică … Dacă așa numiții intelectuali ar fi citit Vechiul Testament, ar fi văzut că purtarea chinuitoare prin pustiu nu a avut nici o influență benefică. Imediat, sosiți pe Pământul Făgăduinței, evreii s-au stricat și mai urât. Atunci: ”Domnul a zis lui Moise: ”Scoală și roagă-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat” (Exodul 32,7). Cum adică s-a stricat?! Răspuns: ”și-au făcut vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui” (Exodul, 32,8). Vițelul turnat din aur e simbolul lăcomiei de bani… Vă aduceți aminte de romanul ”Vițelul de aur” al lui Ilf și Petrov?

 

De ce nu și-au confecționat un taur de aur? Buhaiul ar fi fost mai impresionant! Nu aveau încă suficient material… Încă nu înființase Bănci mondiale… 

 

Închinarea la vițelul de aur denotă  mari păcate, condamnate de Legea religioasă. Au fost încălcate  poruncile testamentare ”Să nu ai alt Dumnezeu decât pe Mine!”, ”Să nu te închini la chip cioplit!”. Substituirea valorilor spirituale cu aurul înseamnă calea crimelor satanice.

 

Pe calea satanică merg și alții. Inclusiv biserici non-iudaice…creștine…Luxul, în care se lefăiește popimea superioară.

 

Lumea aceasta trebuie reflectată binecuvântând-o sau negând-o!

 

Ideologiile sunt elaborate din tabloul lumii. Falsul tablou liberal. Opiul demagogiei liberale. Nu există nicio piață liberă, tufă! Ochelarii de cal liberali din noțiuni perimate.

 

Ce înseamnă, azi, progresuul? Trebuie de trecut de la filosofia asupriților la filosofia luptătorilor și biruitorilor. Această trecere ar fi primul progres al nostru.

 

Alt pas – acceptarea în practică a teoriei solidarității. Interesant, cu trei secole în urmă, gânditorii Islamului au elaborat teoria solidaritățiii în toate domeniile activității umane – economice, tehnice, sociale și spirituale. Gândirea occidentală, până nu demult, habar nu avea de așa ceva. Doar unele elemente au apărut în cugetarea marxistă și etnologică. Nu e de mirare ofensiva Islamului în Apus. În  materie de solidaritate umană, Apusul e rămas în urmă cu 300 de ani.

 

Apusul transatlantic manifestă solidaritaea hoardelor rachetare în cotropirea Țărilor Lumii a Treia.

 

Apusul e maestru în exploatarea popoarelor. El a perturbat, spre folosul său, echvalența în schimbul de mărfuri cu țările Lumii a Treia.

 

Conform datelor OON, Țările Lumii a Treia pierd anual câte 500 mlrd de dolari din  cauza protecționismului pieții muncii promovat de țările industrializate. Diferența în plata forței de muncă este enormă.

 

Este necesară trecerea la un nou nivel de raționalism. Spre exemplu, de la orientarea ”productivitate mai mare” spre ”productivitate rațională”.

 

Să ai curajul să știi! Kant considera acest imperativ ca  principiu al rațiunii. Aude saper!

 

Necesitatea depășirii dogmatismului liberal. Avem aparatul necesar de noțiuni noi?  Nu? De elaborat!

 

De format orientările idealului social și educațional, reprezentările despre Bine și Rău, despre echitate și frumusețe.

 

De reieșit din înțelegerea sensului globalizării. Sensul: înlăturarea suveranității popoarelor asupra resurselor lor.

 

Spiralele globalizării: Colonialismul, Imperialismul, Neocolonialismul financiar.

 

Doctrina globalizării împarte omenirea în două părți-rase cu drepturi diferite.

Nici o cultură, care s-a predat Apusului, nu a devenit parte componentă a lui. Ea ori a dispărut, ori a început să lupte pentru existența sa.

 

Noțiune modernă: vesternizare neocolonială.
(Va urma)

Despre admin