Capitolul 110 

 

Sarcină urgentă: necesitatea găsirii metodelor de apărare de vesternizarea neocolonială!

 

Perceperea pericolului dă naștere apărării.. La nivel de stat, pericolul, în mod normal, trebuie să nască funcția statală, iar funcția – structura  respectivă.

 

Necesitatea protejării societății de degenerarea și criminalizarea mafiotică a aparatului funcționarilor publici a dat naștere, în primii ani sovoetici din Rusia, organului de control  ”de jos” RABCRIN, ulterior a fost creat organul ”Controlul popular”. Neajunsul acestor organe era în drepturile lor: nu puteau controla pe funcționarii din vârful piramidei. În prezent, nici astfel de organe de control popular nu avem!

 

Nu ești de acord cu încălcările? Suntem sfătuiți: acționează în judecată! Însă,câți oameni au punga suficient de mare pentru intrarea în competiția cumpărării judecătorilor? Astfel sunt tolerate încălcările, ilegalitățile și crimele. Pericolele realizate au rămas, apărarea necesară lipsește.

 

Lipsește și apărarea necesară de mafioții, criminalii, trădătorii din conducerea de la vârf.

 

Cum o țară este transformată în apendice al Apusului? În primul rând, este cumpărată ”elita” țării. Sunt montați ”cai troieni” ai intereselor corporativiste transatlantice.

 

Cel mai ușor se vinde ”elita” ziaristico-scriitoricească și ”elita” politică. Cârturarii și fariseii.

Cum de apărat de demagogiile lor? Cum de combătut? Sunt cumpărați nu mediocrii, da cei mai talentați și mai influenți! Cu aură falsă de patrioți.

 

Când un talentat  scrib (sau un politician) batjocorește idele socialiste și ridică în slăvi ”piața liberă” și liberalismul – fiți vigilenți! Haita demagogilor. Mai bine închideți televizorul.

 

Istoricii constată, că în ”elita” artistică a societatății sovietice târzii crescuse considerabil numărul persoanelor cu moralitate josnică.

 

Baza dezvoltării economiei e energetica. Acest lucru îl cunoșteau primii lideri sovietici. La ordinul liderilor politici, savanții au elaborat primul plan de electrificare a Rusiei. Vestitul plan de electrificare grabnică a Rusiei sovietice, GOĂLRO a fost realizat.

 

Economia este demolată prin reducerea de câteva ori a consumului de electricitate și de petrol. Exemplificare: la 1985, în Uniunea Sovietică se consuma per cap de locuitor 2,5 tone de petrol, în 2003 (în Rusia) – 0,74 tone… Consumul de energie electrică pentru necesitățile de producere din gospodăria sătească a Rusiei, în acest timp, comparativ cu epoca sovietică, a scăzut de 4 ori.

 

De ce Rusia modernă nu se dezvoltă grabnic, precum se dezvolta Rusia sovietică?

 

Economia Rusiei  a fost demolată de punerea în aplicare a reformelor lui Gaidar, dirijate de americanul Sax. Aceste reforme pot servi ilustrării teoriei catastrofelor.

Apropo, planul reformelor liberal-anarhice a fost dat de la Fondul Monetar Internațional.

 

Și Statele Române sunt duse de căpăstrul Fondului Monetar Internațional.

Avem două căi: calea pieirii totale și calea Revoluției.

 

Noul regim politic trebuie să fie NU republică parlamentară, ci republica consiliilor deputaților, de sus până jos!

 

În Republica consiliilor deputaților distribuirea funcțiilor de stat se va face nu prin viciosul algoritm politic al partidelor urcate la treucă, ci  prin numiri de către de consiliile deputați, în urma unor concursuri transparente. La conducere, nu este nevoie de partide politice.

 

Mersul lucrurilor în Statele Române arată clar dauna partidelor politice. Dezastrele pentru țară de la activitatea partidelor politice  nu-s de 23 de ani. Încă în regatul Român dauna din partea partidelor politice a fost o mare durere de cap.

 

În spatele fiecărui partid politic stă câte un afacerist oligarh/mafiot. Poate câțiva afaceriști. Aceștea dictează ce să facă partidul. Programul și promisiunile preelectorale rămân de ochii lumii.

 

Devieri serioase de la program și promisiuni preelectorale se produc în culisele ocârmuirii, când au loc compromisuri de târg între conducerile partidelor dominante.

 

Trâim în anii Războiului civil neanunțat. El are loc în plan informațional-psihologic și în plan economic.  Pe de o parte, oamenii muncii, pe de alta – alianța oligarho-politică jecmănitoare (Căpcăunii). Ca în orice război civil, sunt implicate forțe profitoare de peste hotare. În acest război, au suferit înfrângere oamenii muncii. Ei au fost jecmăniți de locurile de muncă, de mărimea salariilor și  pensiilor, de asistența medicală gratuită, de învățământul gratuit și accesibil.

 

Necesitatea creării unui nucleu de persoane cu discernământ, care ar fi în stare să mobilizeze oamenii muncii. Nucleu cu cât mai puțină ”elită” din poețime. Fără liberali.
(Va urma)

Despre admin