Capitolul 111

Care ar trebui să fie ideile magnetice de realizat? Înainte de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie (1917) au existat trei idei magnetice principale pentri instalarea regimului nou: Decretul despre pace, Decretul despre pământ, Decretul de naționalizare a întreprinderilor.

Din aceste trei idei atractive, azi este valabilă și indicată ideea Legii naționalizarii întreprinderilor mari.

A doua idee magnetică pentru truditori: înlocuirea republicii parlamentare cu Republica consiliilor de deputați, de sus până jos!

A treia ideee magnetică: impoziul progresiv pe venit.

A patra idee magnetică: protecția suficientă de către stat a producătorilor autohtoni.

A cinceea idee magnetică: 80% din bănci să fie de stat!

A șasea idee: bariere de protecție de globalizarea neocolonială.

Aristotel  scria, că sunt două tipuri de structurare a vieții: 1.îndreptat spre creșterea plăcerilor; 2.îndreptat spre reducerea suferințelor.

Noua orânduire socială trebuie să se bazeze pe echitate.

În prezent se vede regresul în calificarea și cultura generală a tineretului.

În anii 90 ai secolului XX s-a format iarăși fundul social, care include 10% din populația orășenească. Acel fund social fusese reflectat cu mare talent de către Maxim Gorki în piesa ”На дне” ( ”La fund”, tradusă în română sub titlul”Azilul”). Era fundul societății capitaliste din Rusia. Cu capitalismul recent a venit și fundul social masiv. Acum, 65% din fundul social au studii medii, 6% – studii universitare.

Demolarea industriei statelor dependente de către statele capitaliste mai puternice  este o practică  occidentală veche. Spre exemplu, englezii au dezrădăcinat manufacturile lânii din Irlanda (în secolul al XIX-lea). Desprea aceasta a scris și K.Marx în vol.23 de Opere alese. Ultimele mostre ale acestei politici occidentale de dezindustrializare – în majoritatea statelor ex-socialiste. Desigur, în Țările Române.

Acapararea terenurilor agricole de către apuseni se face, la fel, după o schemă veche. ”Mijloacele se schimbă, scopul rămâne același: nimicirea proprietății comunitare ale aborigenilor și transformarea ei în obiect  de vânzare-cumpărare liberă și în acest mod se facilitează trecerea ei în mâinile colonialiștilor francezi” (M.M.Kovalevski,1879). Privatizarea totală din Țările Române s-a făcut pentru facilitarea trecerii proprietăților în mâinile străinilor.

În România, terenurile agricole, transformate în marfă, au fost cumpărate masiv de către italieni, arabi ș.a. În Moldova de Est, când  FMI insista ca pământurile să fie făcute marfă de vânzare-cumpărare președintele Snegur era de acord. Vreți pământurile noastre? Luați-le… Numai ”comuniștii” s-au opus cu fermitate. Pentru refuzul de a face marfă pământurile noastre, pe ceea lume pseudocomuniștilor le vor fi iertate multe păcate…

Noi, pe lumea aceasta, știm: comuniștii se împart în patru categorii mari: 1.comunștii naționali (I.Stalin, N.Ceaușescu, F.Castro ș.a), 2.comuniști cosmopoliți (L.Troțki și clica),  3.comuniștii-imperialiști (evreii comuniști din România – instalatorii  imperialismului ruso-iudaic sub drapel comunist),  4.comuniștii oportuniști (aceștea nu mai sunt comuniști adevărați). Comuniștii din Moldova de Est îs oportuniști.

    (Va urma)

Despre admin