Apostol D.Culea, un dascăl al Neamului

 

Apostol D.Culea (1882 – 1949) este un pedagog, întemeietor de școli și cămine culturale la sate, autor de lucrări pedagogice mai ales vizând probleme ale învățământului primar, prozator și publicist, întemeietorul și redactorul revistei ”Școala Basarabiei” de la Chișinău.

Apostol D.Culea, fiu de țăran, cu nume predestinat iluminării poporului, s-a născut la 15 august 1882, în comuna Sudiți, județul Ialomița. După absolvirea școlii primare din sat, el urmează cursurile Școlii Normale din Galați (1897-1902). Aici, între anii 1902-1911 a ocupat postul de institutor, apoi se transferă pe un al la Tulcea, de unde pleacă la București, unde a urcat în ierarhie. A lucrat, pe rând, inspector cultural la Casa Școalelor, subdirector general, director în Ministerul Instrucțiunii Publice. Ca director în Minister, a avut grijă de școlile din mediul rural.

Apostol D.Culea a depus cu tenacitate eforturi viguroase în realizarea scopului său – ”dezvoltarea satului cultural”.

A scos singur sau în colaborare cu colegii antologii, cărți cu profil pedagogic, manuale școlare, scrieri cu ”cunoștințe folositoare”, o metodică, texte pentru copii, materiale interesante pentru ”ora de șezătoare” – din autori români și străini.

Ca prozator, a debutat la 1906 în ”Cronica”. A colaborat în numeroase periodice cu însemnări sociale, culturale și politice, cu amintiriși note de drum (în ”Tribuna”, ”Învățătorul român”, ”Drum drept”, ”Graiul românesc”, ”Poporul român”, ”Credință și muncă”, ”Gazeta de Transilvania”, ”Roma”, ”Ramuri”, ”România satelor”, ”Curierul”, ”Poșta țăranului”, ”Satul”, ”Nădejdea”, ”Graiul românesc”, ”Tribuna”, ”România”, ”Pământul”, ”Revista Asociației învățătorilor mehedințeni”, ”Universul” ș.a.).

A tradus din Jack London, Roberto Bracco, Fr.W. Forster, Luigi Capuana, Giovanni Papini, Edmondo de Amicis, Luis Albert, Gabriele D”Annunzio, Jean Aicard, Chateaubriand, Anatole France, L.N.Tolstoi ș.a.

A făcut o călătorie în Italia. Impresiile le-a expus în ”Însemnări din cultura Italiei” (1914).

În anul 1918, Apostol D. Culea a venit la Chișinău, unde a înființat prima revistă pedagogică în limba română ”Școala Basarabiei”, fiindu-i redactor și autor cu materiale in fiece număr. La Chișinău a lucrat câțiva ani, a editat cartea sa ”40 de povești cu animale și păsări” (1920).

Alte cărți, tipărite la București: ”Daruri pentru copii” (1921), ”Literatura copiilor și șezătorile cu copii” (1923), ”Suspinele stejarului” (1924), ”Șezătorile copiilor” (1924), ”Când Isus a fost pe pământ” (1924), ”Din viața oamenilor întreprinzători” (1928), ”Poveștile primăverii” (1933, în colaborare cu I.Nisipeanu), ”Șezători de seară” (1935), ”Aventurile lui Ion Runcan, ultimul naufragiat în insula lui Robinson” (1947).

Împreună cu l.Lascarov-Moldovanu a alcătuit ”Antologia Dobrogei” (1928).

Ar corect ca o biblioteca, o stradă să poarte numele acestui dascăl al neamului românesc.

Despre admin